Fiscale aangiften

Leuk wordt het nooit, maar u betaalt nooit meer dan nodig is

fiscale aangiften

Naast de administratieve verplichtingen zijn er voor de ondernemer ook diverse fiscale verplichtingen. Bovendien is de belastingwetgeving ingewikkeld en verandert vaak. De vele, strenge regels die bij niet-naleving hoog oplopende boetes kunnen veroorzaken, moeten correct en tijdig worden nageleefd. Daarom is het doen van de diverse aangiften het werk van professionals. RAAD De Ronde Venen is ook in deze uw vertrouwde fiscale specialist, met kennis van zaken. Daarbij zijn en blijven wij goed op de hoogte van de fiscale mogelijkheden, waardoor u nooit meer betaalt dan strikt nodig is.

Omzetbelasting

Bij levering van producten en diensten heeft u meestal te maken met Omzetbelasting ( BTW). Wij verzorgen voor u de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Tegenwoordig via de verplichte elektronische aangifte, zodat u er geen omkijken meer naar heeft.

Inkomstenbelasting

Aan de hand van de opgestelde jaarrekening van uw onderneming en eventuele andere inkomsten, verzorgen wij jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting en eventueel die van uw partner. Scherpe aangiften rekeninghoudend met alle ondernemersfaciliteiten als investeringsaftrek, zelfstandigen- en startersaftrek, fiscale oudedagreserve, MKB winstvrijstelling etc. Maar ook met de aftrekmogelijkheden voor de oudedagsvoorziening voor werknemers/directeuren van eigen B.V.’s Ook hier geschiedt de aangifte tegenwoordig elektronisch via onze up-to-date fiscale software.

Loonheffingen

Indien er personeel in dienst is, dient er een loonadministratie te worden gevoerd en heeft u te maken met afdrachten loonbelasting en premies werknemers-verzekering. Wij verzorgen voor u de maandelijkse electronische aangifte en stellen voor u per maand de af te dragen loonheffingen vast.  Eindejaar worden jaaropgaven geproduceerd, ten behoeve van uw werknemers, belastingdienst, uitvoeringsinstelling en pensioenfondsen.

Vennootschapsbelasting

Wordt er winst behaald uit een B.V. dan verzorgen wij voor u jaarlijks de aangifte vennootschapsbelasting en de tussentijdse schattingen voor het opleggen van de voorlopige aanslagen. Met onze fiscale software bewaken wij voor u de aanslagen en eventuele verrekeningen, investeringsaftrek e.d. teneinde u niet meer te laten betalen dan strikt noodzakelijk.

Dividendbelasting

Indien uw vennootschap(pen) winst maken, wilt u als aandeelhouder hierin wel meedelen in de vorm van uit te betalen dividend. Daartoe dient een aangifte dividendbelasting te worden ingediend en de ingehouden dividendbelasting te worden afgedragen. De dividenduitkeringen zijn afhankelijk van wetgeving en de bepalingen in de statuten van de vennootschap. RAAD De Ronde Venen draagt zorg voor een verantwoorde uitdeling.